// SKA 86 – Birosulillah Lyrics

Lyrics: Birosulillah Birosulillah Birosulillahi wal badawi Wa rijalin min bani’alawi Salaku fil manhajin nabawi Birosulillah Birosulillahi wal badawi Wa rijalin min bani’alawi Salaku fil manhajin […]